ความช่วยเหลือพนักงาน

แผนช่วยเหลือพนักงาน(EAP) โครงการสนับสนุนงานและครอบครัว

Worldwide TechServices รับรู้ว่าความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานเป็นเรื่องยากมาก. เรามีโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวความสมดุลมากขึ้น.ที่บริษัจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานประจำซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก.โปรแกรมให้ความช่วยเหลือนี้เป็นการอ้างอิงถึงบริการสำหรับ:

  • สถานรับเลี้ยงเด็กและค่ายฤดูร้อน
  • การปรึกษาและประเด็นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
  • ให้ความช่วยเหลือกับความสมดุลในการทำงานและความต้องการของครอบครัว
  • การแนะนำแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายและการเงิน
  • ความช่วยเหลือการจัดการกับความเครียด
  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตร
  • ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ
  • การให้คำปรึกษาเรื่องยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นส่วนบุคคลที่หลากหลาย