ผลประโยชน์ของพนักงาน

ที่ Worldwide TechServices, เราดูแลพนักงานอย่างครอบคลุม, พนักงานสามารถเลือกแพคเกจเบเนฟิตที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุด. อันเป็นผลมาจากความหลากหลายของเราและเราได้รวบรวมตัวเลือกทั้งหมดรวมทั้งประกันสุขภาพ, สวัสดิการ401K และความช่วยเหลือพนักงาน.

Worldwide TechServices ของเรามีความหลากหลายของการเสือกเบเนฟิตให้พนักงานของเรา,เช่นการชำระเงินค่าเทอมทั้งหมด, เราให้บริการที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง, ผลประโยชน์ทั้งหมดนี้สำหรับพนักงานของเรา.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบเนฟิตของเรา: