วัฒนธรรม

หน้าที่:

Worldwide TechServicesเป็นผู้นำระดับโลกด้านการบริการด้านไอที, ระบบและทรัพยากรแก่ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและผู้บริโภคชั้นนำของโลก.

วิสัยทัศน์:

วิสัยทัศน์ของเราคือการนำเสนอโซลูชันด้านไอทีที่เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเราทั่วโลก.

ความพึ่งพอใจ:

ทั้งหมดนี้เป็นรากฐานของบริษัทของเรา:

  • ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ.
  • ทำด้วยความซื่อสัตย์.
  • ให้บริการที่เหนือกว่า.
  • ปฏิบัติตามคำสัญญา.
  • สร้างความไว้วางใจในทุกวัน.

Worldwide TechServices มีบทบาทอย่างจริงจังในฐานะพลเมืองขององค์กร. เราดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างหลากหลาย. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของเราในด้านต่างๆโปรดอ่านเอกสารนี้.