กสิกรรม

กสิกรรม

ลูกค้า:

ให้บริการอาหาร, การเกษตร, ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมสู่ตลาดทั่วโลกโดยมีพนักงาน 150,000 คนใน 70 ประเทศทั่วโลก.

บริการ:

  • ห้บริการ 24/7, สามารถใช้งานได้ภายใน 4 ชั่วโมงสำหรับไซต์ที่สำคัญ
  • ผลักดันความพึงพอใจของผู้ใช้และเวลาในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นผ่านกระบวนการจัดส่งทั่วโลกที่สอดคล้องกัน, ใช้ประโยชน์จากควา
  • ครอบคลุมทั่วโลกของ Worldwide TechServices เพื่อให้บริการในทุกพื้นที่ที่ต้องการ.

ผลลัพธ์:

  • ส่งมอบและจัดหาโซลูชั่นที่พนักงานสอดคล้องกันกับลูกค้าทั่วโลก
  • บรรลุการปฏิบัติตามมาตรฐาน SLA ที่สอดคล้องกันทั่วทั้งศูนย์กลางรวมทั้งบริการจัดส่ง.