พลังงาน

พลังงาน

ลูกค้า:

ผู้ให้บริการไฟฟ้าและก๊าซรายใหญ่ที่สุดของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้บริการลูกค้าไฟฟ้า 2.2 ล้านรายและลูกค้าก๊าซ 1.8 ล้านคนมีพนักงาน 13,000 คน.

บริการ:

  • พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสำหรับผู้ใช้แบบรว
  • ในกระบวนการ IMAC, เพื่อช่วยลดจำนวนการโทรลง, บริการโทรและระบบการจัดกา
  • แบบบูรณาการผ่าน EDI
  • ได้รับการออกแบบและดำเนินการให้บริการสำหรับอุปกรณ์แล
  • คลังสินค้าในศูนย์รวมของ WWTS.

ผลลัพธ์:

  • การบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอหรือเกินกว่าเกณฑ์ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
  • พนักงานลดลงเนื่องจากได้รับความสำเร็จของ SLA สูงและคะแนน CSAT ที่สอดคล้องกัน.