วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ลูกค้า:

ห้องปฏิบัติการวิจัยให้บริการข้อมูลที่เชี่ยวชาญในการให้บริการการทดสอบข้อมูลใน 850 แห่งในสหรัฐอเมริกา.

บริการ:

  • ให้การสนับสนุนโดยตรงกับพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นเวลานานการสร้าง
  • กระบวนการทดแทนงานช่างด้วยโปรแกรมการถ่ายโอนความรู้แบบบูรณาการและห่วงโซ่
  • อุปทานกับ WWITS การรับประกันและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและจัดตั้งกระบวนการ
  • ความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ใช้.

ผลลัพธ์:

  • ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ในระดับสูงทำให้ได้คะแนน 4.85 จาก5.