เอาท์ซอร์ส

เอาท์ซอร์ส

ลูกค้า:

ผู้นำตลาดทั่วโลกต้องการที่จะเคลื่อนย้ายบุคลากรไปยัง WWTS โดยเน้นเป็นพิเศษในการสร้างโซลูชันทางธุรกิจสำหรับพนักงานTUPE และARD.

บริการ:

  • แก้ไขปัญหาช่องว่างด้านการสนับสนุนและการเพิ่มพนักงานเข้าร่วมพบ
  • ปะและทักทายในสถานที่สำคัญเป็นการส่งต่อที่ประสบความสำเร็จ, พนักงานป
  • ระจำและช่างเทคนิคที่ทุ่มเทเป็นผลประโยชน์สำคัญเพื่อลดความล่าช้า
  • ในการบริการ.

ผลลัพธ์:

  • มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน.